Isak Sirin Citati

quote

Dok je pogreška ili prestup još mali i nije sazreo, uništi ga prije nego li pusti i raširi grane i stane zreti.

quote

Ljubav je dovoljna da nahrani čoveka umesto jela i pića.

quote

Reč koja je izrečena na osnovu iskustva obavezno prihvataj, čak i ako onaj koji je izrekao nije pismen čovek.

quote

Duhovni je dar od Boga čoveku da opazi svoje grehe.