Ivo Andrić Citati

quote

Takav je život da čovek često mora da se stidi onoga što je najlepše u njemu i da upravo to skriva od sveta, pa i od onih koji su mu najbliži.

quote

Kad bi ljudi znali koliko malo pameti upravlja svetom, umrli bi od straha.

quote

Dok god ima mraka, ima i svanuća!

quote

Gospodstvo je kao veliki vetar, kreće se, kida i osipa.

quote

Samo aktivni ljudi i njihova borbenost i bezobzirnost pokreću život napred, ali ga samo pasivni ljudi i njihova strpljivost i dobrota održavaju i čine mogućim i podnošljivim.

quote

Toliko je živa kod slabog čoveka potreba da se vara i tako neograničena mogućnost da bude prevaren.

quote

Uspeh je ono što čoveku vrat lomi.

quote

Nije najveća budala onaj koji ne umije da čita, nego onaj koji misli da je sve ono što pročita istina.

quote

Šta vredi imati mnogo i biti nešto, kad čovek ne može da se oslobodi straha od sirotinje, ni niskosti u mislima, ni grubosti u rečima, ni nesigurnosti u postupcima, kad gorka i neumitna a nevidljiva beda prati čoveka u stopu, a taj lepši, bolji i mirniji život izmiče se kao varljivo priviđenje.

quote

Priroda je sirova, ljudi nemogućni.