Karl Marks Citati

quote

Bez suprotnosti nema napretka: to je zakon koji je civilizacija do sada sledila.

quote

Čovek je slobodan ako može da izabere, a može da izabere ako dovoljno zna da bi mogao da uporedi.

quote

Svet pripada hrabrima.

quote

Religija je opijum za narod.

quote

Istorija celog dosadašnjeg društva jeste istorija klasnih borbi.

quote

Demokratija je rešena zagonetka svih ustava.

quote

Religija je uzdah ucviljena bića, duša sveta bez srca, kao i duh prilika bez duha. Ona je opijum naroda.

quote

Filozofi su svet samo različito tumačili, ali radi se o tome da ga se izmeni.

quote

Ako prilike čine čoveka onda valja prilike učiniti ljudskima.

quote

Religija je samo iluzorno sunce koje se okreće oko čoveka sve dotle dok se on ne okreće oko sebe samoga.