Karlhajnc Dešner Citati

quote

Moj skepticizam mi ne dozvoljava da postanem fanatik, što je najviši nivo koji je bezverje ikada dostiglo.

quote

Radije bih da grešim sa većinom, no na moj sopstveni način. Zamislite sv. Avgustina. Ja sam sasvim suprotan.

quote

Jelovnik – najkrvaviji list hartije koji ispisujemo.

quote

Mogu da izdržim misterije ovog sveta, ali ne i njihova objašnjenja.

quote

Moralne dileme kada je u pitanju teleće pečenje? Vaspitači ih nemaju, pravna nauka takođe.Ni teologija koja se bavi pitanjima morala. Ni hiljade drugih moralista. Možda ih tele ima?

quote

Društvo koje dopušta klanice i bojna polja i samo je zrelo za klanje.

quote

Mnogo je toga čemu mogu da se divim između zemlje i neba, ali ne divim se ničemu više do čudu religije.

quote

Čovek prema životinji je zločinac iz navike.