Karlo V Citati

quote

Čovek je utoliko vredniji koliko jezika govori.

quote

Ima ljudi koji kažu da želim da vladam celim svetom, ali moje misli i dela pokazuju suprotno.

quote

Govorim španski sa bogom, italijanski sa ženama, francuski sa muškarcima, i nemački sa mojim konjem.