Kes Eliot Citati

quote

Rekla bih da je svet u užasnom stanju, ali sam uplašena da bi svet rekao: Gle, ko to kaže.

quote

Iskrenost je sve što vam je potrebno.

quote

Mislim da svako ko ima pameti, treba da se uključi u politiku. Da joj se posveti. A ne da je kritikuje sa strane.

quote

Posao nas šoumena jeste da oslobodimo ljude briga.

quote

Sve što sam u životu naučila, naučila sam ili radeći to ili posmatrajući promene kod drugih ljudi koji prolaze kroz to.