quote

Ljudi svoj život kvare ne toliko time što ne čine ono što treba da čine, koliko time što čine ono što ne treba da čine.

quote

Vegetarijanstvo je kriterijum po kome možemo prepoznati da li je čovekovo stremljenje prema moralnoj savršenosti iskreno i ozbiljno.

quote

Pobediti loše navike može čovek samo danas, a ne sutra.

quote

Zloba ljudska uvek polazi od nemoći.

quote

Boga je teško spoznati, ali to ne znači da ga nema, nego je to znak Njegove veličanstvenosti, a naše slabosti.

quote

Vreme je iza nas, vreme je pred nama. Čim samo počneš da duže misliš o onome što je bilo ili o onome što će biti, odmah gubiš ono što je glavno: istinski život u sadašnjosti.

quote

Treba da znaš da osim zadovoljstva postoje sreća i mir drugih ljudi.

quote

Nema Boga za onoga ko ne zna da ga nosi u sebi.

quote

Prava snaga čoveka nije u nagonima već u nepokolebljivoj, spokojnoj težnji prema dobru koje čovek određuje u mislima, izražava u rečima, i sprovodi u delima.

quote

U opštenju sa ljudima ne zaboravljaj ono što si doznao u samoći. A u samoći razmišljaj o onome što si doznao opštenjem sa ljudima.