quote

Čak i kad sam manjina od jednog čoveka, istina je i dalje istina.

quote

Veličina i moralni napredak naroda može se meriti po tome kako postupaju sa životinjama. Jedini način da živiš je da pustiš i druge da žive.

quote

Čoveku praznoga želuca hrana je Bog.

quote

Čak i najsitnija neistina truje čoveka, isto kao što i samo jedna kap otrova truje celo more.

quote

Mislim da duhovni napredak na jednoj određenoj tački od nas zahteva da prestanemo ubijati živa subića za zadovoljenje telesnih prohteva.

quote

Dokle god milioni žive u gladi i neznanju, svakog čoveka koji se obrazovao na njihov račun, a koji o njima ne brine, treba smatrati izdajnikom.

quote

Najveća snaga kojom čovečanstvo raspolaže je nenasilje.

quote

Moramo poštovati druge religije, kao što poštujemo našu. Tolerisati ih nije dovoljno.

quote

Ja mrzim privilegije i monopole. Sve ono što se ne može podeliti sa narodnim masama ja kategorički odbijam.

quote

Nenasilje je stavljeno na probu onog trena kada mu se neko suprotstavi silom.