quote

Govori jedino ako je to poboljšanje u odnosu na tišinu.

quote

Za svoj cilj ja sam spreman da umrem, ali ni za kakav cilj, moj prijatelju, nisam spreman da ubijem.

quote

Tamo gde postoji ljubav postoji život.

quote

Pametni ljudi dopuštaju svojoj deci da ponekad i pogreše.

quote

Zemlja pruža dovoljno da zadovolji svačije potrebe, ali ne i svačiju pohlepu.

quote

Moj život je nedeljiva celina i sve moje delatnosti požimaju se; i sve one imaju svoje poreklo u mojoj nezasitoj ljubavi prema ljudima.

quote

Bog nije ni jedne religije.

quote

U glavi pijanog čoveka vrti se tek posle dve ili tri čašice, a u glavi sujetnog vrti se već posle prvog laskanja.

quote

Potpuno nenasilje je potpuno odsustvo rđavih namera prema svemu što živi. Aktivno nenasilje je savršena ljubav.

quote

Sloboda nije vredna ako ne uključuje i slobodu da se greši.