Marko Aurelije Citati

quote

Istrajan rad sve pobeđuje.

quote

Porazno je kad u životu pojedinca pre klone duh nego telo.

quote

Ko greši, taj greši na svoju štetu, a onaj koji je nepravedan taj je prema samome sebi nepravedan jer pokazuje da je zao.

quote

Život je čovekov onakav kakvim ga oblikuju njegove misli.

quote

Ljudska duša samu sebe vređa ako dopusti da je savlada naslada ili bol.

quote

Sve što čujemo je mišljenje, a ne činjenica. Sve što vidimo je perspektiva, a ne istina.

quote

Onaj ko se plaši smrti, strahuje da će biti lišen osećanja ili da će dobiti osećanja druge vrste. U prvom slučaju neće imati više nikakvih bolova, a u drugom, biće na drugi način zadahnut dušom i neće prestati njegov život.

quote

Onaj koji smera osvetu čini zlo samom sebi, jer postaje zao.

quote

Nemoj se bojati budućnosti! Doživećeš je ako ti je suđeno, pa ćeš sve razborito urediti kao što si znao razumno postupiti u sadašnjosti.

quote

Najgora je ona oholost koja se uznosi lažnom skromnošću