quote

Čoveka prepoznaješ po njegovim delima.

quote

Grad je napredan tamo gde vladaju red i zakon.

quote

Čudnih li vremena, čudnih li običaja! (O tempora, o mores!)

quote

Promenljivost je svojstvo sreće.

quote

Ne treba voleti ni onoga koga se bojiš, ni onoga ko se tebe boji.

quote

Još se nitko nije našao kome bi bilo dosta ono što ima.

quote

Pohotljiva i neumerena mladost predaje starosti iznureno telo.

quote

Ne samo što je sama sreća slepa, nego zaslepi većinom i one koje je prigrlila.

quote

Jednaka prava moraju imati među sobom oni koji su građani u istoj državi.

quote

Ništa ne može biti časno ako mu nedostaje pravde.