quote

Kad bi Bog kažnjavao za svako učinjeno zlo, ne bi na zemlji ostalo ni jedno živo biće.

quote

Više je štete naneseno životu zbog sprečavanja greha, nego zbog greha.

quote

Moral je zamisao, a život je ono što biva.

quote

Za laž za koju se ne zna, kojom se nesvesno vara, niko nije kriv.

quote

Ljubav je valjda jedina stvar na svetu koju ne treba objašnjavati ni tražiti joj razlog.

quote

Kad vidiš da mlad čovek stremi u nebo, uhvati ga za nogu i svuci na zemlju.

quote

Nezadovoljstvo je kao zver, nemoćna kad se rodi, strašna kad ojača.

quote

Naši ljudi žive mirno, a stradaju naglo.

quote

Idi napred, posle umri.