quote

Brak se mora neprestano boriti protiv nemani koja sve proždire – protiv navike.

quote

Ko traži odlikovanje, nije ga zaslužio, a ko ga je zaslužio, njemu nije potrebno.

quote

Arhitekti svoje greške pokrivaju mermerom, lekari zemljom, a žene dekolteom.

quote

Ako čovek zaroni do dna naslade, izneće odande više šljunka nego bisera.

quote

Žena zna lice čoveka koga voli kao što mornar zna otvoreno more.

quote

Mladost imamo da bi činili gluposti, a starost da bi za tim glupostima žalili!

quote

Bračna veza je visoka škola altruizma.

quote

Žena je kraljica sveta i ropkinja želja.

quote

Misao nije ovisna o našoj volji.

quote

Muža će najbolje osvetiti ženin ljubavnik.