quote

Ljubav radije umre nego da životari.

quote

Ljudi jednako preuveličavaju i sreću i nesreću: nikad nismo ni tako sretni ni tako nesretni kako se to govori.

quote

Slava je sunce mrtvih.

quote

Čovek nerado postaje prijatelj neke žene, ako već može da joj bude ljubavnik.

quote

Nezahvalni smo možda samo zato što nismo u mogućnosti da se odužimo.

quote

Lopov počinje time što predstavlja da laž naliči na istinu, a završava time što istina naliči na laž.

quote

U životu su najgore one parnice koje vodimo sami sa sobom.

quote

Ljubav je kao rat: započinješ kada želiš, a boj napuštaš kada iznemogneš!

quote

Ko bi mogao odrediti granice gde slast prelazi u bol, a gde je bol još slast.

quote

Zapamtite: od svih rana, neizlečive su samo one koje zadaje jezik, pogled, podsmijeh i prezrenje.