Semjuel Beket Citati

quote

Moje greške su moj život.

quote

Čini mi se kako je svaka reč nepotrebna mrlja na tišini ništavila.

quote

Svi smo mi rodjeni ludi; neki čak i ostanu takvi.

quote

Da li mislimo ‘ljubav’ kada kažemo ‘ljubav’?

quote

Lud je samo onaj čija se ludost ne poklapa sa ludošću većine.

quote

Ali, šta je Bog radio pre stvaranja sveta?

quote

Najveći posao čoveka sastoji se u tome da zna šta sve mora uraditi kako bi bio čovek.

quote

Ako me ti ne voliš– ja neću biti voljen; ali ako ja tebe ne volim– ja ne znam kako se voli.

quote

Pesnici su osećanje, a filozofi razum čovečanstva.

quote

Svi mi imamo dovoljno snage da podnosimo tudje nesreće.