Seneka Citati

quote

Smrt. Nekima kazna, nekima dar, ali mnogima usluga.

quote

Ništa nije žalosnije od starca opterećenog godinama, koji osim svoje starosti, nema drugog dokaza da je živio.

quote

Bojati se smrti gore je nego umreti.

quote

Nemoj dozvoliti jeziku da grmi ako ti snaga šapuće.

quote

Čovek treba više da razmišlja sa kim jede i pije nego šta jede i pije.