Sigmund Frojd Citati

quote

Veliko pitanje na koje nikada nije odgovoreno i na koje ni ja nisam bio kadar da odgovorim, uprkos mom tridesetogodišnjem istraživanju ženske duše glasi: šta žena hoće?

quote

Moralan je onaj koji reaguje već i na iskušenje koje doživljava u samom sebi, ne prepuštajući mu se.

quote

Voleti i raditi srodne su sposobnosti koje su znak pune zrelosti.

quote

U trenutku kad čovek počne da sumnja u svoj život i svoju vrednost, on postaje bolestan.

quote

Muškarac je sretan sa bilo kojom ženom dok je ne zavoli.