Teodor Ruzvelt Citati

quote

Govorite tiho i hodajte sa velikim štapom, daleko ćete stići.

quote

Dobar lider ne može biti daleko ispred njegovih sledbenika.

quote

Najuspešniji političar je onaj koji kaže ono što svi misle i koji to kaže najglasnije.