post

Alexander Pope citat

Alexander Pope citat

Griješiti je ljudski, opraštati je božanski.

post

David McKay citat

David McKay citat

Što mislite kad ne mislite, takvi ste.

post

Georgij Valentinovič Plehanov citat

Georgij Valentinovič Plehanov citat

Čovjek čovjeku daje svoje misli s riječju, a s umjetnošću ljudi jedni drugima predaju osjećaje.

post

August Cesarec citat

August Cesarec citat

Najveći lijek od misli na smrt je rad.

post

Alistair Cooke citat

Alistair Cooke citat

Profesionalac je onaj koji daje sve od sebe onda kad za to nije raspoložen.

post

Florence Hartmann citat

Florence Hartmann citat

Žeđ za pravdom neodvojiva je od žeđi za istinom.

post

David Packard citat

David Packard citat

Marketing je previše važan da bismo ga prepustili odjelu marketinga.

post

Andre Maurios citat

Andre Maurios citat

Čitava vještina u braku je umjeti prijeći iz ljubavi u prijateljstvo, ne žrtvujući pri tome ljubav.

post

Gaius Suetonius Tranquillus Svetonije citat

Gaius Suetonius Tranquillus Svetonije citat

Cijena zanata veća je nego zlata.

post

Bernard Malamud citat

Bernard Malamud citat

Život je tragedija prepuna radosti.