post

Bill Provost citat

Bill Provost citat

Kada vladaš svojim umom, vladaš i svojim svijetom.

post

Edgar Cayce citat

Edgar Cayce citat

Snovi su današnji odgovori na sutrašnja pitanja.

post

Ben Sira citat

Ben Sira citat

Voliš li čuti, primat ćeš, a ako slušaš, postat ćeš mudar.

post

Arnold Tojnbi citat

Arnold Tojnbi citat

Civilizacija, kakvu znamo, jest kretanje a ne stanje, putovanje a ne luka. Ni jedna poznata civilizacija nije još nikad postigla ciljeve svake prethodne civilizacije.