quote

Neka je Božije prokletstvo na onog koji zlostavlja životinje.

quote

Po Svetom pismu žena je poslednje delo koje je Bog stvorio; mora da je to učinio u subotu, jer se vidi koliko je bio umoran.

quote

Živeti pod nebeskim pravilima možeš na nebu, ali na zemlji moraš da rešavaš konkretne stvari.

quote

Ako nema Boga, sve je dopušteno.

quote

Ja sam bežao da bih shvatio Boga, ushodio na goru, stupao u oblak, udaljivši se od materije i svega materijalnog, sabravši se unutar sebe, koliko je moguće. Ali kada sam pogledao, video sam jedino Boga otpozadi.

quote

Dar mentalne energije dolazi od Boga, vrhunskog bića i ako mi koncentrišemo naše misli o toj istini postajemo skladni sa ovom velikom moći.

quote

Božja volja se vrši u svakom trenutku, svuda i u svemu.

quote

Srca rđaju kao što rđa gvožđe, a leče se spominjanjem Boga.

quote

Bog je beskrajna sfera čije je središte svugde, a periferija nigde.

quote

U dugometražnom filmu režiser je bog; u dokumentarnom filmu bog je režiser.