Citati O Državi

Najveća i najlepša kolekcija citata o državi.

quote

Građanska neposlušnost je urođeno pravo svakog građanina. Ukoliko je se on odrekne, on prestaje biti čovek.

quote

Oni koji prave mirnu revoluciju nemogućom, učiniće nasilnu revoluciju neizbežnom.

quote

Ne moramo biti postolari da bi znali koje nam cipele odgovaraju, kao što ne moramo biti ni profesionalci da bi stekli znanje o pitanjima opšteg interesa.

quote

Koji za jedan deo građana rade a drugi zanemaruju, stvaraju najveću opasnost u državi: pobunu i neslogu.

quote

Legalitas regnorum fundamentum – Zakonitost je temelj država

quote

Jednaka prava moraju imati među sobom oni koji su građani u istoj državi.

quote

Velike imperije, kao i veliki kolači, se najlakše načnu na rubovima.

quote

Zemlja se oslobađa ljubavlju, a velika postaje delima.

quote

Političar je čovek sa čijom politikom se ne slažete. Ako se slažete sa njim, on je državnik.

quote

Idealna nenasilna država bi bio poredak bez vlasti.