quote

Pametan dobije više koristi od neprijatelja nego glup od prijatelja.

quote

Priroda nam je dala po dva oka i po dva uha a samo jedan jezik, da bismo mogli više gledati i slušati a manje govoriti, jer se nikad ne može reći toliko mudrosti koliko se može prešutjeti gluposti.

quote

Ne možete zamisliti kakva tuga i srdžba obuzimaju dušu kada veliku ideju, koju odavno poštujemo kao svoju svetinju, dohvate nevešti ljudi i izvuku je na ulicu pred glupake kakvi su i sami.

quote

Osobina glupih je da zapažaju greške drugih, ali ne i svoje.

quote

Podcenjivati neprijatelja pre smrti je glupost, posle pobede podlost.

quote

Mladost imamo da bismo činili gluposti, a starost da bismo žalili za tim glupostima.

quote

Život je težak, ali je još teži kad si glup.

quote

Nema pouzdanijeg dokaza ljudskoj nerazboritosti i gluposti, no što je preterano samozadovoljstvo.

quote

Glupak misli da je mudrac, ali mudrac zna da je neznalica.

quote

Zbog jedne reči čoveka često smatraju mudrim, a zbog jedne reči često ga smatraju glupim. Zaista moramo dobro paziti što govorimo.