quote

Svi se rađamo za ljubav. Ona je načelo egzistencije i njena jedina svrha.

quote

Poljubac je divan trik dizajniran od strane prirode da zaustavi govor kada reči postanu suvišne.

quote

Brak čini troje: ljubav, poverenje i strpljenje.

quote

Ljubav se isprva naziva poverenjem.

quote

Je li ljubav umetnost? Tada zahteva znanje i napor!

quote

Što više nekoga volimo, to manje treba da mu laskamo.

quote

Tri stvari se ne mogu sakriti: ljubav, planina i čovek na kamili!

quote

Čovek može voleti samo ono biće za koje je uveren da će biti prisutno kada mu zatreba.

quote

Pronašla sam paradoks, da ako volite do bola, ne može biti više boli, samo više ljubavi.

quote

Večna ljubav je nemoguća, isto kao što ni sveća ne može večito da gori.