quote

Oduvek je bilo da ljubav ne zna dubine svoje dok ne dođe čas rastanka.

quote

Ljubav prema čoveku treba da se nahodi, ne u srcu, ne u stomaku, ne u krstima, nego u glavi.

quote

Što više ljubimo i darujemo se, to više naš život dobija smisao i vrednost.i uprkos patnji, prihvatiti sa zahvalnošću svaki zrak sunca i ni u bolu ne zaboraviti na osmeh – taj nauk svake prave poezije nikada neće zastareti i danas je, više nego ikada, potreban i dobrodošao.

quote

Kukavica je nesposobna da oseti ljubav – to je osobina hrabrih.

quote

Ispričali smo ramenima i rukama nešto što u prevodu na disanje znači: Ljubav.

quote

Muškarac je ljubomoran ako ljubi; a žena ako i ne ljubi.

quote

Zaljubljeni čovek misli da uvek voli prvi put, iako je pre toga sto puta voleo; a događa se čak da veruje kako je odista samo ovaj put istinski voleo.

quote

Moramo pružati otpor ugnjetavanju, ali nipošto ne smemo nanositi zlo ugnjetaču. Njega moramo pobediti ljubavlju – otkazati mu poslušnost, makar po cenu života.

quote

Najviše se laže u ljubavi, lovu i u predizbornoj kampanji.

quote

Prva ljubav je opasna samo kada je i poslednja.