Citati O Moralu

Najveća i najlepša kolekcija citata o moralu.

quote

Radeći ono što je ispravno ne zaslužujemo nikakvu pohvalu, to je naša dužnost.

quote

Najvažnija ljudska težnja je težnja za moralnošću u našem delovanju. Naša unutrašnja ravnoteža, čak i naša egzistencija zavisi o tome. Jedino moralnost u našem delovanju može dati lepotu i dostojanstvo našem životu.

quote

Moralan je onaj koji reaguje već i na iskušenje koje doživljava u samom sebi, ne prepuštajući mu se.

quote

Što su zgrade višlje moral je niži.

quote

Kada čovek slobodno i pošteno traži moralni put, prvo od čega se treba okrenuti je meso.

quote

Ukoliko duh shvata sve stvari kao nužne, utoliko ima veću moć nad afektima, ili manje trpi od njih.

quote

Druževnost spada u najopasnije, možda čak i ubitačne sklonosti, pošto nas dovodi u dodir sa ljudima od kojih je većina moralno rđava a intelektualno tupa ili izopačena.

quote

Moralni prezir je daleko najveća uvreda i omalovažavanje od bilo koje vrste zločina.

quote

Svrha morala je da vas nauči, ne da patite i umrete, već da uživate i živite.

quote

Postoje dva tipa ljudi na ovome svetu– dobri i loši. Dobri bolje spavaju, ali čini se da loši više uživaju u satima kad su budni.