Citati O Nasilju

Najveća kolekcija citata o nasilju.

quote

Sila je oružje slabih; nenasilje je oružje jakih.

quote

Nasilje je zaista u rodu sa strahom.

quote

Najveća snaga kojom čovečanstvo raspolaže je nenasilje.

quote

Nenasilje je stavljeno na probu onog trena kada mu se neko suprotstavi silom.

quote

Nenasilje ne znači pokoriti se volji onoga koji ti nanosi zlo, već znači odmeriti se celom svojom dušom sa voljom tiranina.

quote

U ovom svetu više nije izbor između nasilja i nenasilja;sad je između nenasilja ili uništenja.

quote

Potpuno nenasilje je potpuno odsustvo rđavih namera prema svemu što živi. Aktivno nenasilje je savršena ljubav.