Citati O Obrazovanju

Najveća kolekcija citata o obrazovanju i edukaciji.

quote

Učena je žena pravi bič za svoga muža, za svoju decu, svoje prijatelje, svoju poslugu i za čitav svet.

quote

Obrazovanje koje ne kultiviše volju je obrazovanje koje oštećuje um.

quote

Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko ste zapamtili ili koliko znate. Sastoji se od toga da razlikujete koliko znate, a koliko ne.

quote

Pogrešno obrazovano dete je izgubljeno dete.

quote

Praksa uvek mora biti građena na dobroj teoriji.

quote

Telesno obrazovanje treba da je jednako sa umnim obrazovanjem.

quote

Non scholae, sed vitae discimus – Ne za školu, već za život učimo

quote

Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrebiti da promenite svet.

quote

Čini se da obrazovanje bez vrednosti od čoveka stvara pametnog đavola.

quote

Cilj obrazovanja je unapređenje znanja i širenje istine.