Citati O Osveti

Najveća i najlepša kolekcija citata o osveti.

quote

Ljudska bića gube svoju logiku u svojoj osvetoljubivosti.

quote

Postoji i tako nešto kao što je zloba i osveta.

quote

Boj se, tuđinska vojsko! Krenuli su sinovi Rusije; diglo se i staro i mlado, jure na one što su se drznuli, a osveta im je zapalila srca.

quote

Osveta te izjednačuje sa neprijateljem, oproštaj te uzdiže.

quote

Muža će najbolje osvetiti ženin ljubavnik.

quote

Onaj koji smera osvetu čini zlo samom sebi, jer postaje zao.

quote

Dobar život je najbolja osveta.