Citati O Radosti

Najveća i najlepša kolekcija citata o radosti.

quote

Stara tuga, usled velike tajne života ljudskog, potpuno prelazi u tihu i umilnu radost.

quote

Prava radost prestaje sa uživanjem.

quote

Radosno srce nastaje, naravno, samo od onog srca koje izgara od ljubavi.

quote

Život se krece u izlomljenoj liniji, u neprekidnom smenjivanju trenutaka ugoda- neugoda, u beskonačnoj dijalektici radost- bol.

quote

Ali sreća je uvek bila tamo gde je neko umeo da voli i živeo za svoja osećanja. Ako ih je negovao, ako ih nije gazio i potiskivao, ona su mu donosila zadovoljstvo. Lepota ne pruža radost onome ko je poseduje, već onome ko ume da je voli i da joj se divi.

quote

Što ti je veća radost ili žalost, to ti je manji svet u očima.

quote

Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvatao gde treba tražiti prave izvore radosti i smisla. Naučio sam da biti voljen ne znači ništa, a da je voleti sve, da je sposobnost da osećamo ono što daje lepotu i vrednost našem postojanju.

quote

Podeljena radost je udvostručena radost.

quote

Što žalost više raskopa vaše biće, to u njega može više radosti stati.