Citati O Samoći

Najveća i najlepša kolekcija citata o samoći.

quote

Svoju snagu prepoznaćeš po tome koliko si u stanju da izdržiš samoću.

quote

Čovek koji voli jedino samoga sebe ništa ne mrzi toliko koliko da bude sam.

quote

Život teče – ko ga ne stigne, ostaje sam.

quote

Mladima bi glavni predmet učenja morao biti taj da nauče podnositi samoću: ona je naime izvor sreće i duševnog mira.

quote

Usamljenost je nezavisnost, a ja sam je priželjkivao i stekao tokom dugog niza godina. Nezavisnost je hladna, ali je i spokojna.. čudesno spokojna i prostrana, kao onaj hladni i tihi prostor u kome se okreću zvezde.

quote

Osećati se napuštenim, mora da je nešto užasno.

quote

U samoći nema mržnje: osamiti se znači očistiti se. Sve u samoći postaje uzvišeno, najviše, najdublje. Ako je čovek filozof, on se predaje samoći da bi znao cenu života, viši smisao o svetu, i da bi prišap božanstvu. Samo malog čoveka samoća napravi bolesnikom, i ona njegovu dušu otruje sumnjama i ispuni strahom. Ima sveta koji se ne sme obrnuti sam u šumi, i koji u strahu od samoće zaluta na otvorenom polju. Za samoću treba biti snažan i duhovitiji nego za najviši svet jednog društva.

quote

Postoje gore stvari od samoće.

quote

U opštenju sa ljudima ne zaboravljaj ono što si doznao u samoći. A u samoći razmišljaj o onome što si doznao opštenjem sa ljudima.

quote

Soba može biti prazna, ali će samo jedna žena da je ispuni.