quote

U samoći bednik oseća svu svoju bedu; veliki duh svu svoju veličinu.

quote

Kao što je ljubav prema životu zapravo samo strah od smrti, tako i društvenost ljudi zapravo nije direktna; ona se, naime, ne zasniva na ljubavi prema društvu, nego na strahu od samoće.

quote

On je vrlo nedruštven, to gotovo već znači: On je čovek velikih sposobnosti.

quote

Paradoksalno, sposobnost da se bude sam, uslov je da se bude sposoban voleti.

quote

Najstrašnije siromaštvo je usamljenost i osećaj da nisi voljen.

quote

Samoća je put kojim sudbina želi čoveka dovesti sebi samome.

quote

Samoća je sudbina svih značajnijih duhova.

quote

Retko se koja žena, i posle najveće poruge, odvoji od čoveka dok se prethodno nije pobrinula da ne ostane sama.

quote

Čoveku koji je intelektualno viši od drugih, samoća pruža dvogubu korist; prvu, što je sam, i drugu, što nije sa drugima.