Citati O Srbima

Najveća i najlepša kolekcija citata o Srbima.

quote

Da naši ljudi ne bi odlazili u svet, potrebno je da svet dovedemo u zemlju.

quote

Sve smo učinili da buduća pokolenja još dugo pominju ne samo nas, nego i našu familiju.

quote

Nalazimo se u brodu punom vode i svi je moramo izbacivati i ploviti u istom smeru.

quote

Popovi vam nisu bili niti jesu crkveni ljudi, već vatreni rodoljubi sa svim vrlinama i manama vašeg naroda.

quote

Dakle da se pogledamo u oči i kažemo: ako hoćemo cilj, moramo da hoćemo i sredstva koja vode do tog cilja. Odrastimo jednom kao narod i kao ljudi prihvatimo cenu za ciljeve koje smo prihvatili. Ta cena nije strašna.

quote

Ponosan sam što sam potekao iz zemljoradničkog viteškog naroda, koji je u neprestanoj ljutoj borbi za svoje ideale i evropsku kulturu zadužio Evropu i svuda zaslužio čast i poštovanje čitavog sveta, naročito velike Amerike.

quote

Srbe više cenim od Hrvata ali su me Srbi više puta ujeli za srce.

quote

Taj čovek (Nikola Pašić) je, javno priznajem, mnogo učinio za vašu zemlju. Sigurno je jedan od onih vaših državnika koji su najviše učinili. Međutim, on je to učinio zato što su mu se lični interesi poklapali sa interesima zemlje. Da su mu interesi bili suprotni, on bi svoju veliku inteligenciju — u velikom delu satkanu od lukavstva i spontane intuicije — koristio protiv vas.

quote

Mi smo veseo narod, koji istovremeno ceni pesimizam jer ga smatra otmenim i oslobađa od odgovornosti.

quote

Dosta smo učinili za porobljene narode sveta. Čim nas vide, odmah im je lakše.