Citati O Strpljenju

Najlepša kolekcija citata o strpljenju.

quote

Ko se bude trudio da bude strpljiv i Bog će mu u tome pomoći. Nije nikom dato neko dobro kao što je to strpljivost.

quote

Samo aktivni ljudi i njihova borbenost i bezobzirnost pokreću život napred, ali ga samo pasivni ljudi i njihova strpljivost i dobrota održavaju i čine mogućim i podnošljivim.

quote

Ako si strpljiv u jednom momentu ljutnje, izbeći ćeš sto dana tuge.

quote

Brak čini troje: ljubav, poverenje i strpljenje.

quote

Krila su samo zalet i stvarno ništa više. Puzanje je najpouzdaniji nacin doskoka.

quote

Pre svake minute delovanja, treba biti sat razmišljanja.

quote

Sva ljudska mudrost može se sažeti u dve reči- čekanje i nadu.

quote

Svet se počinje spasavati spasavajući jednog čoveka; sve ostalo je ili grandiozna romantika ili politika.

quote

Ko je žurio, pogrešio je.

quote

Onaj ko ima strpljivosti može imati šta hoće.