Citati O Vlasti

Najveća i najlepša kolekcija citata o vlasti.

quote

I ja verujem da neko od gore gleda na nas, ali, nažalost, znam da je u pitanju vlada!

quote

Oni koji prave mirnu revoluciju nemogućom, učiniće nasilnu revoluciju neizbežnom.

quote

Srce jednog državnika treba da bude u glavi.

quote

Neki drugovi su stigli do cilja i stoje. Neće da se pomere ili pomaknu u stranu da bi drugi mogli da krenu napred.

quote

Lakše je biti ministar no berberin. Berberin, prvo, mora znati brijati, a drugo, mora paziti da koga ne poseče, a ministar niti mora znati brijati niti mora paziti hoće li koga poseći, jer, i ako poseče, nije kriv.

quote

Vlast menja ljude. Osobito lični opis.

quote

Za stado, svakako, nije dobro ako mu je pastir – ovca.

quote

Onome ko je jednom vladao nad drugima, nesnosna je vlast svakog drugog nad njime.

quote

Tiranija je navika koja prelazi u potrebu.

quote

U zemlji slepih jednooki je kralj.