quote

Žena često lako daje, ali se lako ne zaljubljuje.

quote

Biblija i Crkva su oduvek bile najveći kamen spoticanja na putu emancipacije žena.

quote

Pravi muškarac želi dve stvari: opasnost i igru. Zato želi ženu kao najopasniju igračku.

quote

Žene nisu ništa postigle. Nekada su bile neravnopravne sa pravim muškarcima. A sada su ravnopravne sa nikakvim.

quote

Ako muškarac priča loše o svim ženama, verovatno se opekao na jednu, onu koju je najviše želeo.

quote

Ćud je ženska smiješna rabota! Ne zna žena ko je kakve vjere; stotinu će promijenit vjerah da učini što joj srce žudi.

quote

Žena uvek mora da ima nekog koga će mučiti, bilo muža ili ljubavnika.

quote

Žena u koju smo zaljubljeni prestaje biti za nas obično ljudsko biće, nego ili postane beli anđeo ili crni sotona.

quote

Žena vas najviše voli kad ima da ona prašta vama, a ne vi njoj.

quote

Žene su ljubavnice za mlade muževe, prijateljice za zrele, a bolničarke za stare.