quote

Život bez principa je brod bez kormilara.

quote

Drugi deo života kod pametnog čoveka sastoji se u oslobađanju od ludosti i predrasuda i pogrešnih mišljenja koje je stekao tokom prvog dela života.

quote

Verujem u to da svako ima pravo da živi kako god želi, sve dok ne povređuje druge.

quote

Moje greške su moj život.

quote

Najvažnija ljudska težnja je težnja za moralnošću u našem delovanju. Naša unutrašnja ravnoteža, čak i naša egzistencija zavisi o tome. Jedino moralnost u našem delovanju može dati lepotu i dostojanstvo našem životu.

quote

Život teče – ko ga ne stigne, ostaje sam.

quote

Istina je da je život ukusan, strašan, šarmantan, zastrašujuć, sladak, gorak, i to je sve.

quote

Onaj ko ne ceni život, nije ga ni zaslužio.

quote

Moj život je moja poruka.

quote

Ne priznajemo zaista važne trenutke u životu dok ne bude prekasno.