Dostojanstvo Citati

Najveća i najlepša kolekcija citata o dostojanstvu.

quote

Čast je poštovanje onoga što dugujemo drugima, a naročito onoga što dugujemo sebi.

quote

Najvažnija ljudska težnja je težnja za moralnošću u našem delovanju. Naša unutrašnja ravnoteža, čak i naša egzistencija zavisi o tome. Jedino moralnost u našem delovanju može dati lepotu i dostojanstvo našem životu.

quote

Svak je rođen da po jednom umre, čast i bruka žive dovijeka.

quote

Ne postoji srednji put, onaj pravi, koji vodi napred, u stalnost, u mir i dostojanstvo, nego da se svi krećemo u krugu, uvek istim putem, koji vara, a samo se smenjuju ljudi i naraštaji koji putuju, stalno varani.

quote

Smisao i dostojanstvo puta postoje samo utoliko ukoliko umemo da ih nađemo sami u sebi.

quote

Čast je, objektivno gledano, mišljenje drugih o nama, a subjektivno, naš strah od tog mišljenja.

quote

Vodite računa o svom prezimenu. Ono će živeti duže od vas i odgovarati za sve gluposti i greške.

quote

Budi ljubavi dostojan ako želiš da budeš ljubljen.

quote

Čast se ne može oduzeti, ona se može samo izgubiti.

quote

Budite ponosni, branite svoje dostojanstvo. Nemojte zavisiti od onoga čega nema. Pravite se kao da imate i nešto drugo.