Duša Citati

Najveća i najlepša kolekcija citata o duši.

quote

“Duša se dugo smiruje i jača, a brzo gubi i slabi.”

quote

Imamo u duši sve ono što je ikada živelo u ljudskim dušama. Svi Bogovi i đavoli koji su ikada postojali… svi se oni nalaze u nama, tu su kao mogućnosti, kao želje, kao izlazi.

quote

Suze su otopljeni led iz duše.

quote

Greh je sve što zamagljuje dušu.

quote

Čovek se treba više brinuti za dušu nego za telo.

quote

Ako je duša važnija od tela (jer je po prirodi sposobnija da vodi), i ako sa za telo brinu umeća i veštine kao što su lečništvo i telovežba (i njih smatramo znanjima i za neke ljude govorimo da su ih stekli), očigledno je da neka briga i neko umeće postoji i za dušu i za duševne vrline, i sposobni smo ga steći, jer to možemo i sa onim u čemu nam je neznanje veće i što je teže spoznati.

quote

Ljudska duša samu sebe vređa ako dopusti da je savlada naslada ili bol.

quote

Dixi et salvavi animam meam – Rekoh i spasoh svoju dušu

quote

Kad se drvetu potkreše krošnja, iz stabla izbijaju novi izdanci. Tako se često i duša obolela u cvatu vraća u prolećno doba začetka i detinjstva prožetog slutnjama, kao da će tu otkriti nove nade i nastaviti prekinutu nit života. Izdanci sočno i naglo bujaju iz stabla, ali je to samo prividni život i iz njega nikad neće izrasti krošnja.

quote

Ne možete zamisliti kakva tuga i srdžba obuzimaju dušu kada veliku ideju, koju odavno poštujemo kao svoju svetinju, dohvate nevešti ljudi i izvuku je na ulicu pred glupake kakvi su i sami.