quote

Domine, domine dominae sunt – Gospodine, da li su gospođe kod kuće? (igra reči)

quote

Verba volant, scripta manent – Reči lete, ono što je napisano ostaje

quote

Labor omnia vincit – Rad sve pobeđuje (u radu je spas)

quote

Ex nihilo nihil fit – Iz ničega ništa ne nastaje

quote

Quisque suorum verborum optimus interpres – Svako je najbolji tumač svojih reči

quote

Homo sui juris – Samostalan, nezavisan čovek

quote

In dubio pro reo – U sumnji treba suditi blaže

quote

Festina lente! – Požuri polako!

quote

Tantum possumus quantum scimus – Toliko možemo koliko znamo

quote

Audaces fortuna iuvat – Sreća pomaže hrabrima.