Motivacioni Citati I Citati O Motivaciji

Motivacioni citati najvećih svetskih autora, filozofa i lidera.

quote

Budim se svako jutro u 9 sati. Zgrabim jutarnje novine i pogledam na stranicu sa osmrtnicama. Ukoliko nisam na njima ustanem.

quote

Dok živiš, budi živ.

quote

Ne obara se svako drvo prvim udarcem.

quote

Ako već trebam pasti neka to bude sa što veće visine.

quote

Mi smo ono što neprestano činimo.

quote

Mnogi životni promašaji su ljudi koji nisu shvatili kako blizu su bili kada su odustali.

quote

Dok god ima mraka, ima i svanuća!

quote

Neka ti udica bude uvek bačena. U jezeru u kojem najmanje očekuješ, pojaviće se riba.

quote

Ne postoji vreme u budućnosti kada ćemo raditi na našem spasenju. Izazov je u ovom trenutku, pravo vreme je upravo sada.

quote

Kreativan čovek motivisan je željom da postigne, a ne željom da pobedi druge.