Navika Citati

Najveća i najlepša kolekcija citata o navikama.

quote

Moć je slatka, ona je kao droga, ona je želja koja se povećava navikom.

quote

Navika, ako joj se ne odupiremo, ubrzo postaje nužda.

quote

Brak se mora neprestano boriti protiv nemani koja sve proždire – protiv navike.

quote

Pobediti loše navike može čovek samo danas, a ne sutra.

quote

Navika je jača od razuma.

quote

Honores mutant mores – Počasti menjaju ponašanje (navike)

quote

Tvoja stvarna vrednost na ovom svetu se dobije kada se tvoje loše navike oduzmu od dobrih navika.

quote

Navika nam je s neba dana, zamena je sreće ona.

quote

Opterećen sa dve stvari, čovek – sasvim sigurno – nalazi svoje mesto u paklu. Koje dve? Lošim navikama i pogrešnim stavovima.

quote

Zarad dobrih navika vredi biti fanatičan.