Rizik Citati

Najveća kolekcija citata o riziku.

quote

Oklevanje se povećava u odnosu na rizik u jednakom odnosu sa godinama.

quote

Reforme nikada nisu popularne ako treba da budu uspešne jer uvek mnogo koštaju. Da biste bili popularni, morate da preuzmete rizik nepopularnosti.

quote

Postoji sto ljudi koji teže ka sigurnosti naspram jednog čoveka spremnog da rizikuje svoje bogatstvo.